ออฟฟิศเมท ต้อนรับ ผู้ประกอบการค้าปลีกภูธรไทย และ พม่า เยี่ยมชมร้านแฟรนไชส์ต้นแบบ

Written by OfficeMate Plus Franchise

ออฟฟิศเมท ต้อนรับ ผู้ประกอบการค้าปลีกภูธรไทย และ พม่า เยี่ยมชมการบริหารร้านค้าปลีกภายใต้แนวคิด Omni-Channel และชมร้านแฟรนไชส์ต้นแบบ

คุณวรพรรณ ชุณหศรีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด และ คุณปัทมา วรรณวิทยาภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจแฟรนไชส์ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจออฟฟิศเมท ให้การต้อนรับ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย นำเจ้าของกิจการค้าปลีกภูธร และผู้ประกอบการค้าปลีกพม่า จากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และ สมาคมผู้ค้าปลีกพม่า จำนวนกว่า 50 ท่าน เยี่ยมชมร้านออฟฟิศเมท สาขา RCA (รอยัลซิตี้ อเวนิว) เพื่อดูงานการบริหารช่องทางการขายสินค้าแบบ Omni-Channel ของร้านออฟฟิศเมท ภายใต้แนวคิด “ให้บริการครบและจบในที่เดียว” โดยใช้ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ภายในร้านเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าเพื่อธุรกิจทุกรายการได้ที่จุดขายในร้านออฟฟิศเมททุกสาขา เป็นการทลายข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่การจัดเก็บและการจัดแสดงสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมร้านออฟฟิศเมท พลัส หรือ ร้านแฟรนไชส์ ต้นแบบของออฟฟิศเมท

Last modified: December 3, 2018