7 อุปกรณ์เซฟตี้ ที่ต้องใช้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

Written by Industrial

รวมอุปกรณ์เซฟตี้

ความปลอดภัยนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการทำงานในโรงงาน โรงประกอบ หรือแม้แต่การทำงานนอกสถานที่ และงานที่ใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่าง หรือเครื่องจักร ซึ่งอาจมีความเสี่ยงในเรื่องอุบัติเหตุที่มากับการทำงานได้ การสร้างมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงานที่สำคัญที่สุดก็คือ การมีอุปกรณ์เซฟตี้ หรือ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ในการทำงาน

ทำไมถึงต้องใช้อุปกรณ์เซฟตี้ ?

ก่อนที่จะทราบว่าอุปกรณ์เซฟตี้พื้นฐานมีอะไรบ้างและกี่ชนิดเราลองมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ทำไมถึงจะต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ไว้ใช้ในโรงงานหรือใช้เองที่บ้านขณะใช้เครื่องมือช่าง โดยเหตุผลที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เซฟตี้ก็คือ

  1. เพื่อช่วยป้องกันอันตรายจากการใช้งานเครื่องจักรและเครื่องมือช่างบางประเภทที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว หรืออาจเกิดอันตรายขึ้นจากความไม่ชำนาญของผู้ใช้ และเป็นการป้องกันสารเคมีและฝุ่นอันตราย การสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ขณะทำงานด้วยเครื่องจักรหรือเครื่องมือช่าง จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายได้มากยิ่งขึ้น และช่วยลดความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นให้เบาลงอีกด้วย
  2. เนื่องจากอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมีความเปราะบาง ไม่ว่าจะเป็น มือ เท้า หู ตา หลัง หรือแม้แต่ทางเดินหายใจ อุปกรณ์เซฟตี้จะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอวัยวะต่างๆ จากการทำงาน หรือการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร

ทำไมต้องใช้อุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน

อุปกรณ์เซฟตี้ที่ต้องใช้ในการทำงานนั้นมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน และแต่ละชนิดก็ล้วนมีความสำคัญมากทีเดียว ซึ่งเราได้รวบรวมอุปกรณ์เซฟตี้ ที่มีความสำคัญมาทั้งหมด 7 ชนิดด้วยกัน ลองไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละชนิดใช้เพื่อป้องกันร่างกายได้อย่างไร

รองเท้าเซฟตี้

รองเท้าเซฟตี้

รองเท้าเซฟตี้ ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่มีความสำคัญไม่น้อยทีเดียว ทั้งการทำงานในโรงงาน คลังสินค้า หรืองานที่มีการใช้งานเครื่องมือช่าง เพราะช่วยป้องกันได้ครอบคลุมหลายประเภท แบ่งได้ตามลักษณะงาน ดังนี้

รองเท้าเซฟตี้ ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า เหมาะกับงานที่ต้องต้องสัมผัสกับกระแสไฟฟ้า

รองเท้าเซฟตี้ แบบหัวเหล็ก ใช้สำหรับป้องกันการโดนกระแทก ของหนักตกใส่เท้า หรือโดนเบียดจากรถโฟล์ลิฟต์ รวมถึงป้องกันการเหยียบตะปู หรือสิ่งของมีคมต่างๆ

รองเท้าเซฟตี้ ป้องกันสารเคมี ใช้สำหรับงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับสารเคมี ทำจากวัสดุที่ทการกัดกล่อนของสารเคมีได้ดี

ถุงมือ

ถุงมือ

สำหรับถุงมือเซฟตี้ มีหลายประเภทด้วยกันซึ่งแต่ละประเภทก็เหมาะที่จะใช้ในรูปแบบงานที่ต่างกันโดยถุงมือเซฟตี้ หลักๆ มีดังนี้

ถุงมือกันความร้อน เหมาะสำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์หรือภาชนะที่มีความร้อนสูง

ถุงมือยางป้องกันสารเคมี เหมาะกับการใช้งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีต่างๆ

ถุงมือกันบาด เหมาะที่จะใช้กับการทำงานที่ต้องสัมผัสกับสิ่งของมีความแหลม และคม

ถุงมือป้องกันไฟฟ้า ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการทำงานมากทีเดียว เพราะถุงมือป้องกันไฟฟ้านั้นจะช่วยป้องการในขณะที่ต้องจับหรือสัมผัสอุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

หมวกนิรภัย

หมวกนิรภัย

หมวกนิรภัยนั้นจำเป็นสำหรับการทำงานทั้งในโรงงานขนาดใหญ่ และการทำงานด้านนอกโรงงานอย่างเช่นงานก่อสร้าง หรืองานซ่อมแซมตามบ้านเรือน โดยหมวกนิรภัยนั้นจะคอยช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดกับศีรษะจากการตกหล่นของอุปกรณ์หรือสิ่งของต่างๆ ที่สามารถตกใส่ศีรษะในระหว่างการทำงานได้

แว่นตานิรภัย

แว่นตา

อุปกรณ์เซฟตี้ที่จะช่วยปกป้องดวงตาจากการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานเชื่อม งานที่ต้องเสี่ยงต่อสภาวะแสงรุนแรง งานที่เกิดฝุ่น และสารระเหยจากเคมี ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อดวงตา เช่นแว่นตาเซฟตี้ แว่นตางานเชื่อม และที่สำคัญควรเลือกแว่นตาเซฟตี้ที่มีมาตรฐานสากลรองรับ เช่น  ANSI, CE ฯลฯ

ที่อุดหู_ที่ครอบหู

ที่อุดหูและที่คลอบหู

ที่อุดหู หรือบางคนเรียกว่า ปลั๊กอุดหู และที่คลอบหูลดเสียง เป็นอุปกรณ์เซฟตี้ที่มีสำคัญต่อการปกป้องหูจากระดับเสียงที่สูงเกินมาตรฐานเสียงที่หูคนเราจะรับได้ ซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อแก้วหู หรือเกิน 130 เดซิเบล (เอ) ซึ่งการทำงานในโรงงาน หรือการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างหลายๆ ชนิดก่อให้เกิดเสียงดังเกิดค่ามาตรฐาน โดยที่อุดหูสามารถลดความดังของเสียงได้อย่างน้อย 15 เดซิเบล ส่วนที่ครอบหู สามารถลดระดับเสียงได้อย่างน้อย 25 เดซิเบล

หน้ากาก

หน้ากาก

อีกหนึ่งอุปกรณ์เซฟตี้ที่ขาดไม่ได้ คือหน้ากาก ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เนื่องจากลักษณะงานหลายๆ งาน ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือสารระเหยที่เป็นพิษต่อร่างกาย การส่วมใส่หน้ากากขณะทำงานทุกครั้ง จะช่วยดักกรองฝุ่น ควัน สารเคมี และลดความเสี่ยงจากอันตรายต่อทางเดินหายใจได้

เข็มขัดพยุงหลัง

เข็มขัดพยุง

อุปกรณ์เซฟตี้อย่างสุดท้ายที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานในโรงงาน หรืองานยกของหนัก เพราะเข็มขัดพยุงหลังนั้นจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการบาดเจ็บที่บริเวณหลังได้ โดยการเจ็บปวดที่บริเวณหลัง อาจจะมาจากการยกของหนักด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งหากไม่มีการป้องกันและทำงานในลักษณะเดิมซ้ำๆ อาจเกิดอันตรายที่รุนแรงและเรื้อรังกับแผ่นหลังได้

เห็นได้ว่าอุปกรณ์เซฟตี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำงานในหลากหลายแขนง ไม่ว่าจะงานโลหะ งานคลังสินค้า งานที่ต้องสัมผัสกับไฟฟ้า หรือแม้แต่การทำงานเล็กๆ น้อยๆ ตามบ้านเรือน ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่าง อุปกรณ์เซฟตี้เหล่านี้ ถือเป็นตัวช่วยลดความเสี่ยงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน หรือความผิดพลาดของการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน ฉะนั้นแล้วอุปกรณ์เซฟตี้จึงเป็นอุปกรณ์ในการทำงานที่ทุกโรงงานต้องมีและออกข้อกำหนดในการใช้งานที่ชัดเจนต่อพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานในโรงงาน รวมถึงคนที่ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ตามบ้านอีกด้วย

ใครที่สดใจอุปกรณ์เซฟตี้ สามารถเข้าเลือกช้อปออนไลน์ ง่ายและสะดวกทุกที่ทุกเวลา ได้ที่เว็บไซต์ออฟฟิศเมท เพราะจะได้รับสินค้าที่ได้มาตรฐาน แถมมีบริการจัดส่งฟรี*อีกด้วย

Last modified: October 24, 2018

แว่นครอบตานิรภัย 4 ช่องรูระบาย พัมคิน PTT-G4V

แว่นครอบตานิรภัย 4 ช่องรูระบาย พัมคิน PTT-G4V

฿ 120
รองเท้านิรภัย เบอร์ 7 น้ำตาล แพงโกลิน PG1080U

รองเท้านิรภัย เบอร์ 7 น้ำตาล แพงโกลิน PG1080U

฿ 1,860
หมวกนิรภัยชนิดรองใน ขาว แพงโกลิน HLMT9001-S2WH

หมวกนิรภัยชนิดรองใน ขาว แพงโกลิน HLMT9001-S2WH

฿ 500
ที่ครอบหู SPERIAN Leightning L1

ที่ครอบหู SPERIAN Leightning L1

฿ 750
ถุงมือกันบาดระดับ 5 ANSELL 11-735

ถุงมือกันบาดระดับ 5 ANSELL 11-735

฿ 425
ถุงมือยางไนไตร เขียว ANSELL

ถุงมือยางไนไตร เขียว ANSELL

฿ 550
ปลั๊กลดเสียงมีสายคล้องพร้อมซองพลาสติก YAMADA YMD513

ปลั๊กลดเสียงมีสายคล้องพร้อมซองพลาสติก YAMADA YMD513

฿ 28
หน้ากากครึ่งหน้าไส้กรองเดี่ยว YAMADA YMD501

หน้ากากครึ่งหน้าไส้กรองเดี่ยว YAMADA YMD501

฿ 125
เข็มขัดพยุงหลัง XL ดำ YAMADA

เข็มขัดพยุงหลัง XL ดำ YAMADA

฿ 625
Promotion
รองเท้าเซฟตี้ หัวเหล็ก เบอร์40 ดำ

รองเท้าเซฟตี้ หัวเหล็ก เบอร์40 ดำ

฿ 550
฿ 435
ประหยัด 115 บาท
หมวกเซฟตี้ปรับหมุน มอก ส้ม

หมวกเซฟตี้ปรับหมุน มอก ส้ม

฿ 125
ถุงมือยางทนต่อสารเคมีทั่วไป (Size M) 3M Tekk

ถุงมือยางทนต่อสารเคมีทั่วไป (Size M) 3M Tekk

฿ 150
Promotion
เข็มขัดพยุงหลัง (L) มิสเตอร์ สมิท

เข็มขัดพยุงหลัง (L) มิสเตอร์ สมิท

฿ 530
฿ 337
ประหยัด 193 บาท
Promotion
หมวกนิรภัย ปรับหมุน ขาว พัมคิน

หมวกนิรภัย ปรับหมุน ขาว พัมคิน

฿ 320
฿ 255
ประหยัด 65 บาท