December, 2018 Archive

มาตรการช็อปช่วยชาติ 2561 แบ่งเบาภาระด้านภาษีได้จริงหรือไม่?

Life Style

กลับมาอีกครั้งในช่วงใกล้สิ้นปี...

เครื่องปริ้น Epson M2140 ตอบโจทย์งานพิมพ์ ขาว-ดำ ในต้นทุนที่ประหยัดกว่า

Reviews

ในอดีตหากเราต้องการหาเครื่องปริ้นสำหรับพิมพ์งาน ขาว-ดำ...

รายการลดหย่อนภาษีปี 2561 กลุ่มที่1: ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว

Life Style

1.1ค่าลดหย่อนภาษีส่วนตัว สำหรับผู้ยื่นภาษีทุกคน...

รายการลดหย่อนภาษีปี 2561 กลุ่มที่2: ค่าลดหย่อนภาษีเบี้ยประกัน

Life Style

2.1ค่าลดหย่อนภาษีเบี้ยประกันสังคม...

รายการลดหย่อนภาษีปี 2561 กลุ่มที่3: ค่าลดหย่อนภาษีการลงทุน

Life Style

3.1ค่าลดหย่อนภาษีค่าซื้อกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)...

รายการลดหย่อนภาษีปี 2561 กลุ่มที่4: ลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

Life Style

4.1ลดหย่อนภาษีดอกเบี้ยซื้อที่อยู่อาศัย...

รายการลดหย่อนภาษีปี 2561 กลุ่มที่5: ลดหย่อนภาษีจากการบริจาค

Life Style

“สำหรับเงินลดหย่อนภาษีในกลุ่มที่ 5 หรือกลุ่มการบริจาค...

รู้ก่อนซื้อ! มอก.ใหม่ ควบคุมปลั๊กพ่วง หมดห่วงเรื่องไฟฟ้าลัดวงจร

Life Style

นอกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้ว การเลือกปลั๊กพ่วงที่จะนำมาใช้...